ro ar gr 

MediaMedia > Video > Fratii Manakia

1 Hora Națională la Aromânii din Pind

2 Scenă din învățământul primar aromânesc din Pind

3 Scenă de petrecere la un bâlci aromânesc din Pind

4 Serbarea Bobotezei la Aromânii din Veria

5 Viața casnică la Aromâncele din Pind